De kosten per inschrijving voor 4 dagen zijn:

4 euro wanneer je digitaal inschrijft voor aanvang van de avond4daagse.

In verband met extra administratie zijn de kosten van inschrijving op de eerste dag van de avond4daagse 8 euro.

avond4daagse moergestel behoud zich het recht om bovengenoemde prijzen tussentijds aan te passen.