Reglement avond 4 daagse Yerseke

1.         De wandel avondvierdaagse wordt georganiseerd door “Stichting avond 4 daagse Yerseke”

2.         Deelname aan de avond 4 daagse Yerseke is geheel voor eigen risico

3.         Als organisator van de avond 4 daagse Yerseke aanvaarden wij op geen enkele wijze verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid bij eventuele calamiteiten en/of ongevallen. 

4.         Stichting avond 4 daagse Yerseke is niet verantwoordelijk voor schade, vermissing of diefstal van goederen die de wandelaar voorafgaand, tijdens of na de wandeltocht in zijn bezit heeft 

6.         Deelnemers dienen altijd de instructies van de medewerkers van Stichting avond 4 daagse Yerseke, politie, hulpdiensten e.d. op te volgen

7.         Deelnemers van de avond 4 daagse Yerseke dienen iedere dag voor de start het startbewijs op te halen en deze ook iedere dag ondertekend weer terug te brengen bij de daarvoor bestemde locatie

8.         Deelnemers moeten voor een medaille 4 avonden lopen. Stichting avond 4 daagse Yerseke heeft geen inhaaldag, daarom behouden wij het recht om bij uitval van een wandel avond te beslissen of er wel of geen medaille wordt uitgegeven

9.         Basisschoolleerlingen van de groepen 1 t/m 4 die deelnemen aan de avond 4 daagse Yerseke dienen ten aller tijden een eigen begeleid(st)er te hebben

10.       Basisschoolleerlingen van alle leeftijden dienen voor de afstand van 10km ten aller tijden begeleiding te hebben, als er geen begeleiding is vervalt deze afstand

11.       Het is tijdens de avond 4 daagse Yerseke niet toegestaan om

·          Alcohol of drugs te gebruiken

·          Naar anderen, door gedrag of kleding, aanstoot te geven

·          Afval langs de route te deponeren

·          In bossen en natuurgebieden te roken

.           Schade aan te brengen aan andermans eigendommen 

12.       De deelnemer dient de voor hem aangegeven route te volgen en zich aan de verkeersregels te houden

13.       Met de inschrijving aan Stichting avond 4 daagse Yerseke verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met de voorwaarde van dit reglement

14.       Stichting avond 4 daagse Yerseke behoudt zich het recht voor de route ,start en/of inschrijftijden en/of plaatsen te wijzigen of het evenement geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij dit in redelijkheid niet anders van Stichting avond 4 daagse kan worden verwacht. Er bestaat dan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.

15.       Overtreden van het bij krachtens dit reglement gestelde kan leiden tot (voorwaardelijke) uitsluiting van (verdere) deelname

 

 

 

Privacy policy avond 4 daagse Yerseke

Stichting avond 4 daagse Yerseke hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting avond 4 daagse Yerseke houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet en regelgeving zoals beschreven in de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming. (A.V.G.)

 

Toestemming publicatie beeldmateriaal 

Stichting avond 4 daagse Yerseke zal beeldmateriaal van deelnemers, sponsoren en toeschouwers gebruiken voor: 

. Publicatie op de website, Facebook en Instagram voor de maximale duur van 2 jaren. 

. Publicatie in lokale media 

Door deelname aan de avond 4 daagse Yerseke verleend u toestemming om gemaakte beelden te gebruiken voor bovenstaande doeleinden. De Stichting avond 4 daagse Yerseke zal geen beeldmateriaal plaatsen wat schadelijk kan zijn voor u als persoon, ook zullen er geen namen vermeld worden bij de beelden. U kunt op de door de Stichting avond 4 daagse Yerseke gebruikte beeldmateriaal geen vergoeding claimen. U behoudt ten allen tijden het recht op verwijdering van beeldmateriaal waarop u te zien bent, u kunt dan contact opnemen door gebruik te maken van de contactgegevens onderaan dit document, u dient hierbij te vermelden om welke foto het gaat, tevens kunnen wij u vragen zich te legitimeren alvorens wij tot verwijdering overgaan.

 

Contact

Stichting avond 4 daagse Yerseke

 

De organisatie verzoekt iedereen van het volgende goed nota te nemen:

 1. De starttijden zijn Dinsdag tot en met donderdag tussen 18.00 en 19.00 uur. (Voor 18.00 uur kan niet gestart worden)
 2. Op vrijdag zijn de starttijden aangepast omdat de Stichting alle wandelaars ongeveer tegelijkertijd op het St.Jansplein wil laten finishen.        De starttijden op de vrijdag zijn:
  • Wandelaars 15 km. vanaf 17.00 uur
  • Wandelaars 10 km. om 17.15 uur
  • Wandelaars 3 & 5 km. om 18.15 uur
 3. De start is iedere avond vanaf het St.Jansplein.
 4. De inschrijving kost € 5,00 per persoon.
 5. Elke deelnemer moet elke avond bij start en einde van de route zich melden bij de kraam op het St.Jansplein 
 6. Iedereen wordt verzocht de aanwijzingen van politie, controleurs en verkeersregelaars op te volgen.
 7. Honden moeten aangelijnd zijn.
 8. Advies om links van de weg te lopen buiten de bebouwde kom.
 9. We vragen aan degene die niet betaald meelopen ook geen gebruik te maken van de aangeboden traktaties of anderszins.
 10. Papier in de prullenbakken, of zelf bewaren tot men weer thuis is. Dus niet zomaar weggooien.
 11. De EHBO zorgt voor de eventuele eerste hulp.
 12. Kinderen onder de 10 jaar mogen niet zonder begeleiding meelopen.
 13. De organisatie zal het zeer op prijs stellen, wanneer deelnemers die reeds een medaille hebben, deze op vrijdag ook dragen.
 14. Op vrijdag wordt iedereen gevraagd een hoofddeksel op te zetten, het is altijd goed. In verband met een recent ongeval wordt iedereen gevraagd om dit jaar, 24 juni 2022, dit niet te doen.
 15. Elke avond is in de buurt, frites, ijs, of een drankje te koop.
 16. Sommige wandelroutes lopen door bosrijk gebied. Denk daardoor aan gepaste kleding en schoeisel.

Met betrekking tot de vrijdag:

Door op de vrijdag voor verschillende starttijden te hanteren hopen wij dat de wandelaars om ong. 19.30 uur zich verzamelen op de speelplaats van De vonder en dan gezamenlijk in een grote stoet vooraf gegaan door Harmonie “Prinses Juliana” het St.Jansplein zullen bereiken, waar zij door familie en bekenden worden opgewacht. De route vanaf de nieuwe Brede School De Vonder  gaat via de Kloosterlaan naar Stanislaus dan via het pad tussen Stanislaus en de nieuwe school weer naar de Kloosterlaan daar oversteken naar de Kerckackerstraat 1e straat rechts naar Kruijsackerplein en doorlopen naar Kruijsackerstraat aan het einde links Het Rootven en vervolgens naar het St. Jansplein.

Het bestuur van de avond4daagse Moergestel wenst elke deelnemer heel fijne en gezellige wandelavonden toe en mooi weer.

De kosten per inschrijving voor 4 dagen zijn:

5 euro bij aanvang van eerste dag start avond4daagse moergestel

Bij voorinschrijving krijgt u 1 euro korting 

Stichting wandelavondvierdaagse moergestel behoud zich het recht om bovengenoemde prijzen tussentijds aan te passen.