De organisatie verzoekt iedereen van het volgende goede nota te nemen:

 1. Elke deelnemer moet elke avond zijn inschrijvingsbewijs laten zien, zijn startkaart ophalen en af laten stempelen.
 2. Iedereen wordt verzocht de aanwijzingen van politie, controleurs of brigadiers op te volgen.
 3. Honden moeten aangelijnd zijn.
 4. Advies om links van de weg te lopen buiten de bebouwde kom.
 5. We vragen aan degene die niet betaald meelopen ook geen gebruik te maken van de aangeboden traktaties of anderszins.
 6. Papier in de prullenbakken, of zelf bewaren tot men weer thuis is. Dus niet zomaar weggooien.
 7. Elke deelnemer is WA verzekerd.
 8. De EHBO zorgt voor de eventuele eerste hulp.
 9. Kinderen onder de 10 jaar mogen niet zonder begeleiding meelopen.
 10. De organisatie zal het zeer op prijs stellen, wanneer deelnemers die reeds een medaille hebben, deze op vrijdag ook dragen.
 11. Elke avond is  in de buurt, frites, ijs, of een drankje te koop.

 De Stichting Wandelavondvierdaagse wenst elke deelnemer heel fijne en gezellige wandelavonden toe en mooi weer.

Stichting Wandelavondvierdaagse Moergestel.

De kosten per inschrijving voor 4 dagen zijn:

5 euro bij aanvang van eerste dag start avond4daagse moergestel

Bij voorinschrijving krijgt u 1 euro korting 

Stichting wandelavondvierdaagse moergestel behoud zich het recht om bovengenoemde prijzen tussentijds aan te passen.