In geval van extreme weersomstandigheden zoals onweer of dreigend onweer bepaald het bestuur van de wandel4daagse Moergestel of er die betreffende avond gewandeld gaat worden.

Het bestuur zal uiterlijk een half uur voor aanvang start op deze website aangeven dat er die avond niet gestart kan worden.

Wanneer het bestuur dit besluit neemt blijven de deelnemers recht houden op hun medaille indien ze de andere dagen wel zijn of nog gaan starten.

Indien men op eigen initiatief besluit om niet te wandelen zal uitsluiting van uitreiking medaille volgen.